Veiligheid en Pedagogisch Tact

Op onze school geven we onderwijs in een veilige omgeving, waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

We bieden de kinderen een veilig pedagogisch klimaat. De leerkrachten zorgen dat ieder kind zich gehoord en gezien voelt. Dit doen we o.a. door de kinderen persoonlijk te begroeten bij het binnenkomen in de klas. Daarnaast zorgen we samen met de kinderen voor opgestelde regels en afspraken voor een veilige sfeer in de groep. We starten ieder schooljaar altijd a.d.h.v. de methode ‘Goed van Start’. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming in de klas. Het proces van groepsvorming kan positief beïnvloed worden door de leerkracht. Met Goed van Start zetten we de toon voor een positief leef- en leerklimaat.

Ook maken we met de kinderen afspraken over respectvol omgaan met elkaar en met elkaars eigendommen. Hierover worden afspraken gemaakt op groepsniveau en op schoolniveau. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Wij zullen het de kinderen moeten leren. En gaat het eens mis…? Dan lossen we het samen op!

Bovendien hebben alle leerkrachten het traject ‘Pedagogisch Tact’ gevolgd. Een cursus die de leerkrachten leert hoe ze ieder kind kunnen zien, horen, kennen en begrijpen. Centraal in de pedagogische relatie staat altijd de kwaliteit van het contact, zowel het contact met de leerling, als het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Tijdens deze cursus is er aan de slag gegaan met de drie hoofdvragen: Welke leraar wil ik zijn? Wat is mijn pedagogische opdracht? En wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

Je mag denken wat je denkt, geloven
wat je gelooft, zijn wie je bent!

Tot slot geldt het ook voor de teamleden dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op durven stellen en zich gezien en gehoord voelen. Ook zij mogen fouten maken en kunnen worden aangesproken op taken en verantwoordelijkheden.

Downloads:
Veiligheidsplan
Pestprotocol
Overlijdensprotocol
Gedragsprotocol
Wegloopprotocol