Minnepoort, onze unit
voor de bovenbouw

De bovenbouw van de basisschool is voor veel kinderen iets waar ze naar uit kijken. Het geeft toch een bepaald gevoel om de oudste van de school te zijn. We laten ze dit ook zijn door bijvoorbeeld iedere week samen te lezen met de kinderen van groep 5 en 6 en door voor te lezen bij de kleuters. We leren ze hierbij ook zaken als: hoe haal je andere kinderen op, hoe begin je een activiteit en hoe neem je na afloop weer afscheid van elkaar. We proberen ze zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de verstandhoudingen in de groep.

De bovenbouw is voor veel kinderen iets waar ze naar uit kijken. Het geeft toch een bepaald gevoel om de oudste van de school te zijn.

In de bovenbouw worden natuurlijk vakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gegeven, maar ook creatieve vakken, zaakvakken en Engels. Zowel bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek werken ze vaak in tweetallen of kleine groepjes, die regelmatig wisselen van samenstelling.

Vervolgonderwijs

We zijn natuurlijk ook al bezig met het vervolgonderwijs. Dingen als plannen, zelf verantwoordelijk zijn voor je huiswerk, maar ook je houding ten opzichte van dagelijks werk vinden we erg belangrijk. Zo bespreken we aan het eind van de week welke taken en toetsen ze de volgende week kunnen verwachten. Daarnaast zijn er momenten dat ze zelf hun taken voor die ochtend kunnen indelen; dat houdt in dat iemand die graag met rekenen wil beginnen dat ook kan doen, terwijl een ander liever eerst zijn of haar spelling maakt.

Speciale activiteiten

Voor de kinderen in groep 8 is er in hun laatste jaar ook een aantal speciale activiteiten, zoals het behalen van hun EHBO-diploma, een bezoek aan een middelbare school en een korte stage bij Zorgcentrum Emmaus. En in de laatste maanden staat het afscheid nemen van de basisschool centraal. Wij hopen op deze manier alle kinderen een goede basis en een fijne herinnering aan onze school mee te geven.