Parro

Binnen onze school maken we gebruik van Parro. Parro is een app, gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het is een app

waarmee leerkrachten met ouders kunnen communiceren en andersom. Een soort WhatsApp in een gesloten omgeving.

Parro is een app om als leerkracht snel en makkelijk te communiceren met ouders. Je kunt het vergelijken met social media: je kunt foto’s en mededelingen delen in de app, zodat alleen de ouders van de betreffende klas het kunnen zien. Met Parro kan de leerkracht heel snel, veilig en makkelijk een fotootje of bericht sturen naar de ouder.

Parro zit in een gesloten omgeving en is AVG-proof. Er kan niemand anders bij dan de ouders van de kinderen uit de klas. Je hoeft als ouder geen telefoonnummers en e-mailadressen te delen. De leerkracht kan altijd toegang verlenen tot bijvoorbeeld de foto’s, of de toegang weer intrekken.
Ouders kunnen in Parro aangeven welke privacy-voorkeuren ze hebben, bijvoorbeeld geen foto op de website, wel in Parro.

Voor meer het installeren en de werking van Parro kunt u kijken in Handleiding-Parro.pdf