OGO

In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis alleen.
De Kustschool kiest daarom voor thematisch onderwijs volgens de IPC- methode. IPC staat voor International Primary Curriculum.
De IPC-methode integreert de zaakvakken: techniek, filosofie, gymnastiek, muziek, wereldbeschouwing en creatieve vakken in bepaalde thema’s. Onderwerpen die hierin aan bod komen hebben veel met elkaar te maken en kunnen beter begrepen worden als kinderen in een geïntegreerd verband leren over deze onderwerpen.

 

Bovendien bevordert dit de motivatie om te leren. De thema’s liggen vast, leerkrachten vullen die zelf inhoudelijk verder in, samen met de kinderen.
De leerkracht bepaalt de didactiek, rekening houdend met onze niveau-indeling: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8.

De kernvakken lezen, taal en rekenen, integreren we op termijn in ons thematisch onderwijs.
Alle projecten worden aan de leerwand opgehangen. Het einde van een thema wordt afgesloten met een thema-afsluiting in de klas, waarbij de ouders/verzorgers een kijkje mogen nemen wat de kinderen allemaal voor nieuws hebben geleerd.