Info per jaargroep

In de informatieboekjes hieronder zijn per jaargroep de belangrijkste dingen te vinden. Hierbij kun je denken aan de methodes die in de desbetreffende groep wordt ingezet, de rapporten, oudergesprekken, leerkrachten, bijzonderheden, etc.

Download hieronder per jaargroep het informatieboekje.

Bijlage informatieboekje groep 1-2

Bijlage informatieboekje groep 7-8