Digitaal onderwijs.

Laptops, tablets of andere digitale leermiddelen worden steeds vaker gebruikt in het onderwijs en zijn eigenlijk niet meer weg te denken in de tijd van nu.

Ook op onze school maken wij gebruik van Chromebooks in de klas. Dit begint in de groepen 1 en 2 dat iedere kleuter per week korte momentjes op de chromebook werkt. Aan de hand van de Schatkistmethode werken de kleuters met de leerling software van Schatkist. Per thema kan er op een speelse manier aan de onderdelen ‘letters en klanken’, ‘woordenschat’, ‘getalbegrip’, ‘meten’, ‘meetkunde’ en ‘computational thinking’ gewerkt worden. Daarnaast wordt BOUW bij leerlingen van groep 2 ook regelmatig ingezet en kan er gewerkt worden met Rekensprint.

Vanaf groep 3 heeft iedere leerling een eigen Chromebook. Ook in de groepen 3 en 4 wordt oefensoftware ingezet voor het extra oefenen met de aangeboden lesstof. Werkboekjes waar in geschreven wordt blijven in deze groepen zeer belangrijk. Ook in deze groepen wordt er met de Chromebooks gewerkt aan Bouw en Rekensprint.

Vanaf groep 5 wordt er vaker gewerkt op de Chromebooks. Waar er in de groepen 3 en 4 voornamelijk gewerkt wordt in werkboeken bij Pluspunt, wordt er vanaf groep 5 voornamelijk op de Chromebooks gewerkt bij het vak rekenen. Rekenen op de Chromebooks brengt veel voordelen met zich mee. Leerkrachten hebben een goed overzicht van welke leerlingen de stof beheersen en welke leerlingen nog wat extra hulp kunnen gebruiken.

Ook worden de Chromebooks in de bovenbouw ingezet voor het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

De inzet van Chromebooks op onze school betekent niet dat wij als school volledig afstappen van het schrijven in de klas. Integendeel. Schriftelijke taal blijft een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Wel zien wij dat de inzet van Chromebooks de onderwijskwaliteit zeker kan vergroten. Het biedt veel mogelijkheden waar wij graag gebruik van maken.