Agenda

Oktober 

 4 t/m 15 oktober

Kinderboekenweek

 11 oktober

Studiedag team - leerlingen vrij!

23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

november

13 november

Start schoolfruitproject

17 november

Rapport mee naar huis groep 3 t/m 8

In de week van 20 november

Ontwikkelgesprekken groep 3 t/m 8

December

5 december

Sinterklaasviering

21 december

Kerstviering

22 december

Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij

25 december t/m 5 januari 

Kerstvakantie

Januari

17 januari

MR-vergadering

26 januari

Rapport mee naar huis groep 1/2

In de week van 29 januari

Ontwikkelgesprekken groep 1/2

Februari

6+7 februari

Doorstroomtoets groep 8

12 t/m 16 februari

Voorjaarsvakantie

Maart

6 maart

Vrije woensdag groep 1 t/m 4

8 maart

Rapport mee naar huis groep 3 t/m 8

In de week van 11 maart

Ontwikkelgesprekken groep 3 t/m 8

13 maart

MR-vergadering

26 maart

Paasviering

27 maart 

Vrije woensdag groep 1 t/m 4

28 maart

Studiedag team, leerlingen vrij!

29 maart

Goede vrijdag – leerlingen vrij

April

1 april

Tweede Paasdag – leerlingen vrij

9 april

Schoolfotograaf

22 april t/m 3 mei

Meivakantie

mei

6 t/m 17 mei

Projectweek

7 mei

MR-vergadering

9 + 10 mei

Hemelvaart – Leerlingen vrij

20 mei

Tweede pinksterdag – leerlingen vrij

24 mei

– Vrije middag groep 1 t/m 4
– Mini Roparun-

30 mei

Sportdag

Juni

3 t/m 7 juni

Schoolkamp Hattem gorpe 7/8

14 juni

Rapport mee naar huis groep 1/2

In de week van 17 juni

Ontwikkelgesprekken groep 1/2 (Facultatief voor groep 3 t/m 8)

24 juni

Studiedag team, leerlingen vrij!

28 juni

Rapport mee naar huis groep 3 t/m 8

Juli

3 juli

Middagactiviteit groep 8 + afscheidsavond groep 8.

4 juli

Schoolfeest

5 juli

– Groepen 1,2, 3, 4 en 8 hele dag vrij.

– Groep 5,6 en 7 ’s middags vrij.

6 juli t/m 18 augustus

Zomervakantie