Activiteitencommisie (AC)

De activiteitencommissie (AC) van onze school ondersteunt en organiseert de activiteiten die op onze school plaatsvinden in nauwe samenwerking met het team. Alle kinderen van de Kustschool zijn samen betrokken bij de vieringen en activiteiten.

Aan het begin van ieder schooljaar maken wij afspraken over onze inkomsten om de activiteiten en vieringen financieel te kunnen ondersteunen. Komen die uit sponsering, uw ouderbijdrage, de inzameling van oud papier…?
Wij houden u ervan op de hoogte!

Activiteiten waarbij de activiteitencommissie nauw betrokken is zijn bijvoorbeeld Sinterklaasviering, Kerstfeest, Paasfeest, schoolvoetbal- en zwemmen, schoolreizen, projecten, musicals enzovoorts.

De leden van de commissie zijn:

Voorzitter:
Claudia Voswijk

Secretaris:
Carmen de Vos

Penningmeester:
Debbie Goossen

Leden:
Marianne Martlé
Eelco Basting
Maria Brugge
Kristien Basting
Josseline Wijmenga
Mariska Pleijte
Yvonne Wijs
Freek de Feijter
Sarina Verhage

Wilt u ons team komen versterken? Graag! U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van bovengenoemde leden.